Основна школа „Креативно перо“ расписује

КОНКУРС за професора/ку енглеског језика

Услови:

Одговарајуће образовање у складу са Законом о основама система образовања и васпитања;

Пожељно:

Радно скуство;
Положен стручни испит


Идеалан кандидат/киња је амбициозан/а, жељан/на усавршавања, способан/на да испланира своје активности и постави приоритете, комуникативан/а и склон/а тимском решавању проблема.

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

Пријаве и биографије послати на e-mail: konkurs@kreativnopero.com

Kандидати/кињe који уђу у други круг селекције добиће информације о даљем поступку избора телефоном или путем електронске адресе.

Тајност Ваших пријава је загарантована.
Контактираћемо само кандидате који уђу у ужи избор.
Добијену документацију задржавамо.