Развијање свих потенцијала деце подржавају полугодишњи и годишњи извештаји о напредовању деце који се прослеђују родитељима као и извештаји о адаптацији за праћење прилагођавања на вртић. На полугодишњем нивоу, родитељи добијају извештај о наредовању деце у свим развојним областима: развој говора и ране писмености, развој логичко-математичког мишљења, емоционални и социјални развој, развој крупне и фине моторике, развој дивергентног мишљења. Извештаји садрже и курикулум слободних активности, теме и садржаје којима су се деца бавила.

У вртићу Креативно Перо напредовање деце прати се и кроз портфолијо и лапбукове. Коришћењем лапбукова, посебно дизајнираних свезака за праћење напредовања деце и подржавање свих аспеката њиховог развоја родитељи/старатељи добијају повратну информацију о недељном напредовању детета.

Процедура адаптације

Имамо посебну процедуру прилагођавања детета на социјално и физичко окружење у нашем вртићу. Током периода прилагођавања на ново окружење, васпитачице, другу децу и ритам дана, стручни тим Креативног пера пружа подршку детету и родитељима/старатељима.

У првој недељи адаптације родитељ борави у групи са својим дететом, осталом децом и васпитачицама, а током овог процеса подршку им пружа педагог. Током прве недеље родитељ и дете у установи проводе око два сата.

У другој недељи адаптације, родитељ или блиска одрасла особа борави са дететом у вртићу, али се постепено физички издваја из простора и васпитне групе, уз јасну поруку детету да је ту и да дете може доћи до просторије у којој је родитељ у сваком тренутку. На крају недеље, родитељ путем електронске поште добија извештај о адаптацији детета,омиљеним активностима, дружењу детета са вршњацима/вршњакињама, исхрани, истраживању простора и целокупној добробити детета.

Трећа недеља представља први период потпуног одвајања и дете се на почетку дана растаје од родитеља или блиске одрасле особе. Веома је важно да у периоду прве недеље самосталног боравка детета, родитељ или блиска одрасла особа буде у близини вртића како бисмо могли да брже реагујемо у случају плача или негодовања детета. Такође, важно је знати да се може очекивати да дете плаче, као и да дугогодишња пракса показује да плач детета не значи и да се оно лоше осећа због боравка у вртићу и са васпитачицама. На крају ове недеље родитељи добијају извештај о адаптацији.

Четврта недеља адаптације функционише на сличан начин као и претходна. На крају ове недеље родитељи добијају извештај о адаптацији.

Током читавог процеса адаптације сарадња родитеља или блиске одрасле особе са педагогом, васпитачицама и другим запосленима веома је значајна и у најбољем је интересу детета. Препорука је да се на почетку периода прилагођавања постигне договор о томе ко ће од родитеља или блиских одраслих особа доводити дете. Будући да током викенда деца не иду у вртић, значајно је да родитељ разговара са дететом и подсети га на вртић, васпитачице и дружење како би детету поновни одлазак пријао и постао део свакодневне рутине.