Cambridge Secondary 2

Програм Cambridge Secondary 2 наставља утемељивање знања стечених на нивоу Cambridge Secondary 1, а предвиђен је за ђаке од 14 до 16 година. Примена овог програма пружа подршку системима који деци дају централну улогу, какав је наш систем. Ученици и ученице изучавају предмете у оквиру Кембриџ IGCSE курикулума, једног од највише примењиваних курикулума који се имплементира у преко 100 земаља широм света. На крају програма, ђаци полажу испите након чега добијају сертификат за Кембриџ IGCSE.

Cambridge Advanced

Овај курикулум спроводи се у више од 125 земаља широм света, одлична је припрема за упис на било који светски факултет и намењен је младима од 16 до 19 година. Основе стечене током похађања Cambridge Secondary 2 се проширују, а програм је усмерен на стицање знања и развој вештина које ће младима бити неопходне за успешан наставак школовања. Cambridge Advanced помаже младима да разумеју сложеније појмове, појаве и процесе, оспособљава их за самостално стицање знања, развија вештине критичког мишљења, што се на универзитетима високо вреднује. Комплетна настава и комуникација са ученицима и ученицама одвија се на енглеском језику. На крају програма, ђаци полажу испите након чега добијају сертификат о завршеном програму Cambridge A level qualifications.