Креативно перо плус организује додатне часове и пружа подршку ученицима/ама у савладавању васпитно-образовног програма. Ваше дете током викенда може радити са учитељима и наставницима основне школе и гимназије Креативно перо. Осим подстицања самосталности и пружања индивидуализоване подршке у савладавању програма, наши наставници и учитељи охрабриће ученике на континуирани рад.