Шта то заправо значи?

Гимназија Креативно Перо реализује програм гимназије општег смера Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Програм гимназије општег смера омогућава проходност на свим универзитетима у Србији и иностранству и компатибилан је са међународним образовним програмима.

У оквиру факултативне наставе ученици и ученице похађају Кембриџ програм. За прве две године предвиђен је Cambridge Secondary 2, који омогућава добијање IGCSE сертификата (International General Certificate of Education). Обавезни предмет је енглески језик, други страни језик, математика и ИКТ, а ученици и ученице могу изабрати додатне предмете од листе понуђених програма за које је школа добила акредитацију Cambridge International Examination центра. У следеће две године ученици и ученице очекује Cambridge Advanced који омогућава младима да разумеју сложеније појмове, појаве и процесе, оспособљава их за самостално стицање знања и развија критичко мишљење. На крају овог програма полажу се испити и добијају сертификати са којима ученици и ученице могу да конкуришу на најпризнатије светске универзитете, као и за њихове стипендије.