Šta to zapravo znači?

Gimnazija Kreativno Pero realizuje program gimnazije opšteg smera Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Program gimnazije opšteg smera omogućava prohodnost na svim univerzitetima u Srbiji i inostranstvu i kompatibilan je sa međunarodnim obrazovnim programima.

U okviru fakultativne nastave učenici i učenice pohađaju Kembridž program. Za prve dve godine predviđen je Cambridge Secondary 2, koji omogućava dobijanje IGCSE sertifikata (International General Certificate of Education). Obavezni predmet je engleski jezik, drugi strani jezik, matematika i IKT, a učenici i učenice mogu izabrati dodatne predmete od liste ponuđenih programa za koje je škola dobila akreditaciju Cambridge International Examination centra. U sledeće dve godine učenici i učenice očekuje Cambridge Advanced koji omogućava mladima da razumeju složenije pojmove, pojave i procese, osposobljava ih za samostalno sticanje znanja i razvija kritičko mišljenje. Na kraju ovog programa polažu se ispiti i dobijaju sertifikati sa kojima učenici i učenice mogu da konkurišu na najpriznatije svetske univerzitete, kao i za njihove stipendije.