Вртић Креативно перо

Толстојева 58, Београд 11040
тел: +381(0)
11 367 2734
моб: +381(0)62 460 924

Основна школа Креативно перо

Толстојева 58, Београд 11040
тел: +381(0)
11 367 2734
моб:  +381(0)62 522 622

Гимназија Креативно перо

Чакорска 3, Београд 11040
тел: +381(0)
11 367 2734
моб:  +381(0)62 522 622

Питање / Кометар

Контакт особе

Горица Недељковић,
оснивачица гимназије и OШ Креативно перо
E-mail:

Александра Недељковић,
оснивачица гимназије и  ПУ Креативно перо 
E-mail:

Гордана Кеџић,
директорка Васпитно-образовног система
E-mail:

Снежана Опанковић,
пом. директора и школски психолог
E-mail:

Љубица Илић Војновић,
пом. директора и педагошкиња
E-mail:

Јелена Ђукић Радивојевић,
пом. директора и школски психолог
E-mail:

Снежана Бабић,
финансијски директор
E-mail:

Наталија Симић,
секретар школе
E-mail:

Маја Јанковић,
Координаторка за културну и јавну делатност
E-mail:

Пословни секретар
E-mail: