Вртић Креативно перо

Толстојева 58, Београд 11040
тел: +381(0)
11 367 2734
моб: +381(0)63 629 000

Основна школа Креативно перо

Толстојева 58, Београд 11040
тел: +381(0)
11 367 2734
моб:  +381(0)63 629 000

Гимназија Креативно перо

Чакорска 3, Београд 11040
тел: +381(0)
11 367 2734
моб:  +381(0)63 629 000

Питање / Кометар

Контакт особе

Горица Недељковић,
оснивачица гимназије и OШ Креативно перо

Александра Недељковић,
оснивачица гимназије и  ПУ Креативно перо

Гордана Кеџић,
директорка Васпитно-образовног система

Снежана Опанковић,
пом. директора и школски психолог

Снежана Бабић,
финансијски директор

Наталија Симић,
секретар школе

Маја Јанковић,
Координаторка за културну и јавну делатност

Пословни секретар
мејл:

Лице задужено за заштиту података о личности у ПУ Креативно перо:
Нина Бокан
моб: 062/207770

Лице задужено за заштиту података о личности у ОШ Креативно перо:
Наталија Симић
моб: 062/600-002

Лице задужено за заштиту података о личности у ГИМ Креативно перо:
Снежана Опанковић
моб: 063/546-000