Негујућа филозофија васпитања Креативног пера у први план истиче креирање заједничког значења између детета и одраслог што подразумева и квалитет односа као окосницу програма образовања. Усмереност запослених на холистичко образовање и истовремени интелектуални, академски, социјални, морални и креативни развој кључни су за остваривање потенцијала сваког детета. У Креативном перу упућујемо децу и ученике/це  на откривање и сазнавање, због чега посебну пажњу посвећујемо безбедној средини. Деца и одрасли охрабрују се на стварање, учење и истраживање, уз овладавање кључним компетенцијама и безусловну подршку.

Наша мисија је да уважавањем и посвећеношћу инспиришемо свако дете, ученика и ученицу и подстакнемо их да добро упознају себе, започну процес целоживотног учења, развијају сопствену одговорност и свест о потреби заједничког деловања.

Наша визија је остварење услова за доживотно учење и стицање знања које се доживљава као изазов и задовољство.

Програми који се реализују у Креативном перу оснажују дијалог и дискусију између деце, ученика, ученица и одраслих, између различитих култура, уверења и полазишта и пружају значајну подршку развоју целовите личности.

Наша деца су мотивисане и одговорне особе које поштују различитости у свом окружењу и свету, усвајају нова и применљива знања и тако постају савесни и одговорни људи. Због тога је наша установа место развоја потенцијала сваког детета, а одговорност свих одраслих у установи је да их подрже и пруже им подстицајно емоционално, друштвено и академско окружење, фокусирајући се на јединственост, подржавање талената, развијање способности и потреба детета, ученика и ученица.

Уважавањем знања и искустава, приватности, слободе избора и изражавања омогућавамо им да се радосно укључују у заједницу и имају развијен лични осећај идентитета и поноса због сопствених постигнућа.

Усмереност на пружање подршке и стално јачање свих развојних капацитета доводи до потребе за познавањем ставова актера живота установе те предузимања различитих истраживања. Истраживањем мишљења родитеља и деце у прилици смо да се упознамо са оценом квалитета рада установе. На основу резултата из различитих области живота установе (организација, култура и начин рада, квалитет наставе и рада запослених, социјално и физичко окружење установе...) планира се унапређивање рада у свим сегментима. Приликом истраживања мишљења деце користе се различите технике, попут мапирања, емотикона, фотографисања омиљених простора установе и анкетирања.