Negujuća filozofija vaspitanja Kreativnog pera u prvi plan ističe kreiranje zajedničkog značenja između deteta i odraslog što podrazumeva i kvalitet odnosa kao okosnicu programa obrazovanja. Usmerenost zaposlenih na holističko obrazovanje i istovremeni intelektualni, akademski, socijalni, moralni i kreativni razvoj ključni su za ostvarivanje potencijala svakog deteta. U Kreativnom peru upućujemo decu i učenike/ce  na otkrivanje i saznavanje, zbog čega posebnu pažnju posvećujemo bezbednoj sredini. Deca i odrasli ohrabruju se na stvaranje, učenje i istraživanje, uz ovladavanje ključnim kompetencijama i bezuslovnu podršku.

Naša misija je da uvažavanjem i posvećenošću inspirišemo svako dete, učenika i učenicu i podstaknemo ih da dobro upoznaju sebe, započnu proces celoživotnog učenja, razvijaju sopstvenu odgovornost i svest o potrebi zajedničkog delovanja.

Naša vizija je ostvarenje uslova za doživotno učenje i sticanje znanja koje se doživljava kao izazov i zadovoljstvo.

Programi koji se realizuju u Kreativnom peru osnažuju dijalog i diskusiju između dece, učenika, učenica i odraslih, između različitih kultura, uverenja i polazišta i pružaju značajnu podršku razvoju celovite ličnosti.

Naša deca su motivisane i odgovorne osobe koje poštuju različitosti u svom okruženju i svetu, usvajaju nova i primenljiva znanja i tako postaju savesni i odgovorni ljudi. Zbog toga je naša ustanova mesto razvoja potencijala svakog deteta, a odgovornost svih odraslih u ustanovi je da ih podrže i pruže im podsticajno emocionalno, društveno i akademsko okruženje, fokusirajući se na jedinstvenost, podržavanje talenata, razvijanje sposobnosti i potreba deteta, učenika i učenica.

Uvažavanjem znanja i iskustava, privatnosti, slobode izbora i izražavanja omogućavamo im da se radosno uključuju u zajednicu i imaju razvijen lični osećaj identiteta i ponosa zbog sopstvenih postignuća.

Usmerenost na pružanje podrške i stalno jačanje svih razvojnih kapaciteta dovodi do potrebe za poznavanjem stavova aktera života ustanove te preduzimanja različitih istraživanja. Istraživanjem mišljenja roditelja i dece u prilici smo da se upoznamo sa ocenom kvaliteta rada ustanove. Na osnovu rezultata iz različitih oblasti života ustanove (organizacija, kultura i način rada, kvalitet nastave i rada zaposlenih, socijalno i fizičko okruženje ustanove...) planira se unapređivanje rada u svim segmentima. Prilikom istraživanja mišljenja dece koriste se različite tehnike, poput mapiranja, emotikona, fotografisanja omiljenih prostora ustanove i anketiranja.