Развој и напредак ученика и ученица у приватној гимназији Креативно Перо систематски се прате. Поред тога што стичу академска знања и одговарајуће квалификације, ученици и ученице добијају подршку и у области професионалне орјентације и каријерног саветовања. Користимо различите психометријске и тестове за избор занимања. Велику пажњу посвећујемо каријерном саветовању и помажемо ученицима и ученицама при избору одговарајућег факултета. Благовремено усмеравамо ученике и ученице да у оквиру факултативних програма одаберу предмете који ће им бити потребни за упис на факултет и даље школовање. Очекујемо да се наши/е ученици и ученице пријаве на енглеске и друге престижне универзитете у свету. Такође, помажемо им да попуне пријаве за те универзитете.