Razvoj i napredak učenika i učenica u privatnoj gimnaziji Kreativno Pero sistematski se prate. Pored toga što stiču akademska znanja i odgovarajuće kvalifikacije, učenici i učenice dobijaju podršku i u oblasti profesionalne orjentacije i karijernog savetovanja. Koristimo različite psihometrijske i testove za izbor zanimanja. Veliku pažnju posvećujemo karijernom savetovanju i pomažemo učenicima i učenicama pri izboru odgovarajućeg fakulteta. Blagovremeno usmeravamo učenike i učenice da u okviru fakultativnih programa odaberu predmete koji će im biti potrebni za upis na fakultet i dalje školovanje. Očekujemo da se naši/e učenici i učenice prijave na engleske i druge prestižne univerzitete u svetu. Takođe, pomažemo im da popune prijave za te univerzitete.