Да бисте сазнали више о нама, позивамо вас да нас посетите, да присуствујете нашим програмима и слободним активностима.

Упис у вртић обавља се у складу са Законом о предшколском образовању и Законом о основама система образовања и васпитања. Приликом уписа, родитељ попуњава пријавни лист за упис детета који садржи основне информације о детету и породици.

Приликом доласка детета у вртић потребна је потврда лекара да је дете здраво и лист о вакцинацији.

Наш вртић, Креативно перо, је у систему субвенционисања боравка деце.

Ценовник за похађање предшколске установе и додатне услуге

Утврђена цена услуга на месечном нивоу за уписано дете износи 400 евра за целодневни боравак (од 08:00 до 17:30) и 350 евра за полудневни боравак (од 08:30 до 13:30).

Утврђена цена услуга на месечном нивоу, за свако наредно уписано дете из једне породице, износи 360 евра за целодневни боравак и 315 евра за полудневни боравак по детету.

Цена за полудневни боравак

Цена за целодневни боравак

350€

400€

Уплата се врши у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке на дан плаћања.