Da biste saznali više o nama, pozivamo vas da nas posetite, da prisustvujete našim programima i slobodnim aktivnostima.

Upis u vrtić obavlja se u skladu sa Zakonom o predškolskom obrazovanju i Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Prilikom upisa, roditelj popunjava prijavni list za upis deteta koji sadrži osnovne informacije o detetu i porodici.

Prilikom dolaska deteta u vrtić potrebna je potvrda lekara da je dete zdravo i list o vakcinaciji.

Naš vrtić, Kreativno pero, je u sistemu subvencionisanja boravka dece.

Cenovnik za pohađanje predškolske ustanove i dodatne usluge

Utvrđena cena usluga na mesečnom nivou za upisano dete iznosi 600 evra za dnevni boravak (od 08:00 do 17:30).

Utvrđena cena usluga na mesečnom nivou, za svako naredno upisano dete iz jedne porodice, iznosi 540 evra za dnevni boravak.

Cena za dnevni boravak

600€

Uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke na dan plaćanja.

 

U cenu usluga na mesečnom nivou za dnevni boravak nije uključeno sledeće:

•        Ishrana: 3.75 do 4.55 evra po danu.