Da biste saznali više o nama, pozivamo vas da nas posetite, da prisustvujete našim programima i slobodnim aktivnostima.

Upis u vrtić obavlja se u skladu sa Zakonom o predškolskom obrazovanju i Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Prilikom upisa, roditelj popunjava prijavni list za upis deteta koji sadrži osnovne informacije o detetu i porodici.

Prilikom dolaska deteta u vrtić potrebna je potvrda lekara da je dete zdravo i list o vakcinaciji.

Naš vrtić, Kreativno pero, je u sistemu subvencionisanja boravka dece.

Cenovnik za pohađanje predškolske ustanove i dodatne usluge

Utvrđena cena usluga na mesečnom nivou za upisano dete iznosi 400 evra za celodnevni boravak (od 08:00 do 17:30) i 350 evra za poludnevni boravak (od 08:30 do 13:30).

Utvrđena cena usluga na mesečnom nivou, za svako naredno upisano dete iz jedne porodice, iznosi 360 evra za celodnevni boravak i 315 evra za poludnevni boravak po detetu.

Cena za poludnevni boravak

Cena za celodnevni boravak

350€

400€

Uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke na dan plaćanja.

 

U cenu usluga na mesečnom nivou za celodnevni boravak i poludnevni boravak nije uključeno sledeće:

•        Ručak: 3.75 do 4.55 evra po danu.