Спровођење Кембриџ програма у оквиру приватне гимназије Креативно перо почело је школске 2014/2015. године. Од тада се садржаји енглеског језика, другог страног језика, математике и информатике реализују на исти начин као и у 9000 светских школа које чине мрежу Кембриџ система међународних испита.

За реализацију програма који је прописало Министарство просвете РС предвиђени су часови редовне наставе, а подршка остваривању Кембриџ програма су наставне активности у оквиру пројекта билингвалне наставе, тематско повезивање са садржајима сродних предмета и коришћење материјала и други ресурси из Кембриџ програма. Поред тога, ученици/е у току недеље кроз часове факултативне наставе реализују наставу предмета информатике, енглеског и другог страног језика, док се програм математике реализује по интегрисаном националном и Кембриџ програму који је јединствен за гимназију Креативно перо. Сви наставници/це који реализују Кембриџ програм имају сертификате за његову реализацију. На тај начин обезбеђено је остваривање свих садржаја и стандарда предвиђених Кембриџ програмом.

Најзначајније предности Кембриџ система у односу на наш су:

  • посвећивање посебне пажње циљевима у свим фазама наставног процеса;

  • укључивање ученика/ца у формулисање циљева и критеријума успеха;

  • веома разрађен систем праћења и процене резултата наставе;

  • изузетно развијена и примењена идеја индивидуализације наставе заснована на претходним проценама ученика/ца.


Школа поседује све ресурсе који су потребни за реализацију овог програма. Сви/е наставници/е упознати/е су са овим системом у целини, завршили/е су on line курсеве Introduction to Cambridge Primary и Cambridge Secondary 1 и положили/е одговарајуће тестове.