ОШ - Правилник о заштити података о личности

ОШ - Правилник о заштити података о личности

Заштита података о личности У складу са Општом уредбом о заштити података Европске уније (Уредба 2016/679), Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 - ...


Прочитај
Гимназија - Правилник о заштити података о личности

Гимназија - Правилник о заштити података о личности

Заштита података о личности У складу са Општом уредбом о заштити података Европске уније (Уредба 2016/679), Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број ...


Прочитај