Кембриџ центар за професионални развој (Cambridge Professional Development Qualifications Centre) признат је од стране UCL Института за образовање, најуспешнијег међу светским универзитетима. Овај институт осигурава квалитет програма Кембриџ центра за професионални развој. Програми Кембриџ центра за професионални развој пореде се са оквиром за највиши степен стручне спреме и усклађени су са Европским оквиром квалификација за област високог образовања, познатијим као Болоњски оквир. Ово заправо значи да они доносе одређен број академских кредита и омогућавају професионални развој просветних радника према Кембриџ методологији широм света.

Креативно перо, према програму Кембриџ центра за професионални развој, реализује обуке у областима Настава и учење, Лидерство у образовању, Билингвална настава и ИКТ у настави. Током првог полугодишта школске 2016/17. године тим наставника и наставница и стручних сарадника похађао је програм припреме за реализацију овог престижног пројекта. У сарадњи са менторима Кембриџ центра за професионални развој, представници и представнице наше установе истраживали су различите теме, учествовали у дискусијама и форумима, развијали рефлексивну праксу и програме професионалног развоја у поменуте четири области.

Тако је наша установа постала званични Кембриџ центар за професионални развој, облашћена да образује просветне раднике према Кембриџ стандардима, као и да издаје Кембриџ сертификате. У наредном периоду Креативно перо реализоваће обуке просветних радника у региону. У првој фази реализације пројекта, започетој 2017, овим обукама биће обухваћени наши наставници и наставнице, као и стручни сарадници. У следећој етапи програм ће бити понуђен школама из целог региона, а за прву групу пријављених и одабраних просветних радника Креативно перо организоваће бесплатну обуку.

Кембриџ сертификат и диплома у области Наставе и учења пружиће подршку наставницима и наставницама у промовисању принципа активног учења, истраживању праксе, развијању нових идеја и приказивању сопственог професионалног развоја заснованог на принципима критичког промишљања. Кембриџ програм Лидерство у образовању намењен је лидерима васпитно-образовних установа. Похађање овог облика професионалног развоја помоћи ће директорима школа у нашем региону да подрже културу заједнице која учи, развију вештине предводништва и остваре успехе као лидери. Стицање сертфиката у области Билингвална настава изузетна је прилика да просветни радници оснаже своје капацитете за подршку билингвалним ученицима и ученицама и активно подрже развој школе заснован на принципима интеркултуралности и двојезичног образовања. Просветни радници који стекну Кембриџ сертификат и диплому у области ИКТ у настави развијају значајне дигиталне компетенције, усмерене на разумевање употребе информационо-комуникационих технологија у области учења и наставе.