Kembridž centar za profesionalni razvoj (Cambridge Professional Development Qualifications Centre) priznat je od strane UCL Instituta za obrazovanje, najuspešnijeg među svetskim univerzitetima. Ovaj institut osigurava kvalitet programa Kembridž centra za profesionalni razvoj. Programi Kembridž centra za profesionalni razvoj porede se sa okvirom za najviši stepen stručne spreme i usklađeni su sa Evropskim okvirom kvalifikacija za oblast visokog obrazovanja, poznatijim kao Bolonjski okvir. Ovo zapravo znači da oni donose određen broj akademskih kredita i omogućavaju profesionalni razvoj prosvetnih radnika prema Kembridž metodologiji širom sveta.

Kreativno pero, prema programu Kembridž centra za profesionalni razvoj, realizuje obuke u oblastima Nastava i učenje, Liderstvo u obrazovanju, Bilingvalna nastava i IKT u nastavi. Tokom prvog polugodišta školske 2016/17. godine tim nastavnika i nastavnica i stručnih saradnika pohađao je program pripreme za realizaciju ovog prestižnog projekta. U saradnji sa mentorima Kembridž centra za profesionalni razvoj, predstavnici i predstavnice naše ustanove istraživali su različite teme, učestvovali u diskusijama i forumima, razvijali refleksivnu praksu i programe profesionalnog razvoja u pomenute četiri oblasti.

Tako je naša ustanova postala zvanični Kembridž centar za profesionalni razvoj, oblašćena da obrazuje prosvetne radnike prema Kembridž standardima, kao i da izdaje Kembridž sertifikate. U narednom periodu Kreativno pero realizovaće obuke prosvetnih radnika u regionu. U prvoj fazi realizacije projekta, započetoj 2017, ovim obukama biće obuhvaćeni naši nastavnici i nastavnice, kao i stručni saradnici. U sledećoj etapi program će biti ponuđen školama iz celog regiona, a za prvu grupu prijavljenih i odabranih prosvetnih radnika Kreativno pero organizovaće besplatnu obuku.

Kembridž sertifikat i diploma u oblasti Nastave i učenja pružiće podršku nastavnicima i nastavnicama u promovisanju principa aktivnog učenja, istraživanju prakse, razvijanju novih ideja i prikazivanju sopstvenog profesionalnog razvoja zasnovanog na principima kritičkog promišljanja. Kembridž program Liderstvo u obrazovanju namenjen je liderima vaspitno-obrazovnih ustanova. Pohađanje ovog oblika profesionalnog razvoja pomoći će direktorima škola u našem regionu da podrže kulturu zajednice koja uči, razviju veštine predvodništva i ostvare uspehe kao lideri. Sticanje sertfikata u oblasti Bilingvalna nastava izuzetna je prilika da prosvetni radnici osnaže svoje kapacitete za podršku bilingvalnim učenicima i učenicama i aktivno podrže razvoj škole zasnovan na principima interkulturalnosti i dvojezičnog obrazovanja. Prosvetni radnici koji steknu Kembridž sertifikat i diplomu u oblasti IKT u nastavi razvijaju značajne digitalne kompetencije, usmerene na razumevanje upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u oblasti učenja i nastave.