У склопу Креативног пера плус постоји и саветовалиште за родитеље и породицу, а осим индивидуалних разговора организују се и радионице. Осим упознавања са функционалним и дисфункционалним родитељским стиловима, психолози и психотерапеути са дугогодишњим искуством пружају подршку у идентификовању васпитног стила родитеља, утицају образаца понашања у породици на одрастање и добробит детета и пружају подршку родитељима у превазилажењу тешкоћа у васпитању и одгајању деце.