Обавештавамо вас да у оквиру Креативног перо плус почиње нова година школе клавира. Омогућите својој деци да на забаван и креативан начин стекну вештине и знања која ће музичку уметност везати за њихову свакодневницу. Концепт наставе је компатибилан плану и програму музичких школа, тако да деца имају могућност да на крају школске године полажу испит и добију сертификат о завршеном разреду музичке школе.

Наставу клавира држе сертификовани професори Музичке академије.