Obaveštavamo vas da u okviru Kreativnog pero plus počinje nova godina škole klavira. Omogućite svojoj deci da na zabavan i kreativan način steknu veštine i znanja koja će muzičku umetnost vezati za njihovu svakodnevnicu. Koncept nastave je kompatibilan planu i programu muzičkih škola, tako da deca imaju mogućnost da na kraju školske godine polažu ispit i dobiju sertifikat o završenom razredu muzičke škole.

Nastavu klavira drže sertifikovani profesori Muzičke akademije.