Предшколска установа Креативно перо почела је са радом 2008. године. Пратећи дечје потребе и интересовања, припремамо програме и активности заједно са децом, у подстицајном окружењу.

Предшколска установа Креативно перо свој рад организује на основу Кембриџ Early Years програма, као и програма Министарства просвете.

Наш рад се заснива на развијању способности за целоживотно учење као што су самопоуздање, отвореност, радозналост, истрајност, отпорност и креативност.

Ови програми доприносе остваривању права детета да расте и развија се у квалитетној васпитно-образовној средини која поштује његове особености, уважава његове потребе и подстиче његов психофизички развој.

Рад унутар установе је заснован на тематском планирању и билингвалном приступу и додатним програмима и секцијама и ослања се на искуства из финског образовног модела, у којем су важни принципи слобода избора, самосталност, истраживачке активности и коришћење уметности као средства изражавања и самоспознаје.

Предшколска установа Креативно перо учествује у различитим међународним пројектима којима се подстиче стваралаштво, учење кроз истраживање и игру (eTwinning, Hour of Code, Outdoor Classroom Day и многи други).

Подршку васпитачицама у реализацији програма рада пружају стручни сарадници, а за реализацију додатних програма, спортских активности и секција задужени су спољњи сарадници из различитих области (музика, спорт, ликовно стваралаштво, страни језици...)  

Школске 2023/24. године предшколска установа Креативно перо постаје сертификовани Кембриџ Early Years центар. 
Овим Васпитно-образовни систем Креативно перо званично постаје установа која пружа могућност похађања наставе по програму Министарства просвете и Кембриџ програму од 3. до 19. године.