Да бисте сазнали више о нама, позивамо вас да нас посетите, да присуствујете часовима и ваннаставним активностима.

Упис се обавља у складу са Законом о основној школи и Законом о основама система образовања и васпитања. Приликом уписа испитује се зрелост детета за полазак у школу. Обавља се психолошко испитивање чији је циљ да се упознају сви аспекти развоја (интелектуални, графомоторни, емоционални, социјални), као и предзнање и мотивација. Добијени резултати служе за диференцијацију и индивидуализацију у раду са ученицима/ама првог разреда. На овај начин излази се у сусрет дечјим потребама, што је од пресудног значаја у процесу прилагођавања детета на школске обавезе.

За упис је потребно приложити следећа документа:  

  • извод из матичне књиге рођених;

  • уверење о завршеном припремном предшколском програму;

  • лекарско уверење за први разред;

  • ђачку књижицу из претходне школе.

Школарина у основној школи

Школарина обухвата реализацију програма Министарства просвете и Кембриџ програма, све потребне приручнике, комплетан прибор и наставне материјале, униформу, изласке и излете.

Школарина се може платити у целости до 3. маја са одобрених 5% попуста или у четири једнаке рате (мај, август, новембар и фебруар), што је регулисано уговором који родитељ склапа са школом приликом уписа. Школа одобрава попусте за више деце из једне породице и за децу која долазе из нашег вртића.

У цену школарине није укључено следеће:

  • Ручак: велики оброк oд 4.25 до 5.05 и мали оброк од 3.75 до 4.55 евра по дану.
  • Превоз: месечна накнада од 80 до 130 евра, у зависности од локације - превоз се уговора директно са транспортном компанијом.

Цене школарина приказане су табеларно.

Годишња школарина за ученике/це од нултог до осмог разреда

Разред

Цена

нулти разред

8 499,00 €

I-II

8 499,00 €

III-V

9 999,00 €

VI-VIII

11 499,00 €

Годишња школарина за свако наредно уписано дете или за близанца/акињу

Разред

Цена

нулти разред

7 649,00 €

I-II

7 649,00 €

III-V

8 999,00 €

VI-VIII

10 349,00 €

"Годишња школарина за дете које је похађало дневни боравак у ПУ Креативно перо"

Разред

Цена

нулти разред

8 074,00 €

I-II

8 074,00 €

III-V

9 499,00 €

VI-VIII

10 924,00 €

"Годишња школарина за свако наредно дете или близанца/акињу који/а је похађао/ла дневни боравак у ПУ Креативно перо"

Разред

Цена

нулти разред

7 267,00 €

I-II

7 267,00 €

III-V

8 550,00 €

VI-VIII

9 832,00 €


Школарина се плаћа у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке на дан плаћања.