Да бисте сазнали више о нама, позивамо вас да нас посетите, да присуствујете часовима и ваннаставним активностима.

Упис се обавља у складу са Законом о основној школи и Законом о основама система образовања и васпитања. Приликом уписа испитује се зрелост детета за полазак у школу. Обавља се психолошко испитивање чији је циљ да се упознају сви аспекти развоја (интелектуални, графомоторни, емоционални, социјални), као и предзнање и мотивација. Добијени резултати служе за диференцијацију и индивидуализацију у раду са ученицима/ама првог разреда. На овај начин излази се у сусрет дечјим потребама, што је од пресудног значаја у процесу прилагођавања детета на школске обавезе.

За упис је потребно приложити следећа документа:  

  • извод из матичне књиге рођених;

  • уверење о завршеном припремном предшколском програму;

  • лекарско уверење за први разред;

  • ђачку књижицу из претходне школе.

Школарина у основној школи

Школарина обухвата реализацију националног и Кембриџ програма, све потребне приручнике, комплетан прибор и наставне материјале, униформу, изласке и излете. Сваки ученик/ца поседује свој ормарић за одлагање материјала.

Школарина се може платити у целости или у ратама, што је регулисано уговором који родитељ склапа са школом приликом уписа. Школа одобрава попусте за више деце из једне породице и за децу која долазе из нашег вртића.

Цена школарина приказане су табеларно.

Годишња школарина за ученике/це од нултог до осмог разреда

Разред

Цена

нулти разред

6 499,00 €

I-II

6 499,00 €

III-V

7 999,00 €

VI-VIII

9 499,00 €

Годишња школарина за свако наредно уписано дете или за близанца/акињу

Разред

Цена

нулти разред

5 850,00 €

I-II

5 850,00 €

III-V

7 199,00 €

VI-VIII

8 549,00 €

Годишња школарина за дете које је похађало припремни предшколски програм у ПУ „Креативно перо”:

Разред

Цена

нулти разред

6 175,00 €

I-II

6 175,00 €

III-V

7 599,00 €

VI-VIII

9 025,00 €

Годишња школарина за свако наредно дете или близанца/акињу који/а је похађао/ла припремни предшколски програм у ПУ „Креативно перо”

Разред

Цена

нулти разред

5 558,00 €

I-II

5 558,00 €

III-V

6 839,00 €

VI-VIII

8 122,00 €


Школарина се плаћа у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке на дан плаћања.