Од 18. јануара 2007. Основна школа Креативно перо има решење Министарства просвете и спорта Републике Србије о испуњености прописаних услова за обављање делатности основног образовања и васпитања, број 022-05-00265/2006-03. Од школске 2009/2010. године, на основу мишљења Завода за унапређење васпитања и образовања, Основна школа Креативно перо добија сагласност Министра просвете Републике Србије за реализацију пројекта двојезичне наставе. Предшколска установа Креативно перо добија 17. децембра 2007. решење Министарства просвете Републике Србије о испуњености услова за обављање делатности предшколског васпитања и образовања, број 022-05-00109/2007-7. Јануара 2012. године Креативно перо постаје део интернационалног Кембриџ система међународних испита. Гимназија Креативно перо акредитована је решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-00023/2013-03 од 12. марта 2014. године.

Године 2016. добијена је дозвола за продужетак остваривања програма билингвалне наставе у нашој основној школи и гимназији, што се наставило и у наредној години.

Креативно перо је 2016. године постао акредитовани центар за припремање ученика и ученица за полагање ECDL испита (European Computer Driving Licence). Са преко 15 милиона до сада лиценцираних корисника, Европска компјутерска возачка дозвола је најраспрострањенији светски сертификат за кориснике персоналних рачунара, а наша установа подстиче припремање ученика/ца за полагање ових испита.

Школске 2022/23. године предшколска установа Креативно перо постаје сертификовани Кембриџ Early Years центар. Овим Васпитно-образовни систем Креативно перо званично постаје установа која пружа могућност похађања наставе по програму Министарства просвете и Кембриџ програму од 3. до 19. године.

Према стандардима наше установе, сви запослени ће завршити све облике стручног усавршавања у оквиру Кембриџ интернационалног центра за полагање испита (Cambridge International Examinations Centre), као и друге облике стручног усавршавања у земљи и иностранству, према припремљеним индивидуалним плановима професионалног развоја. Неговање индивидуалног приступа у континуираном стручном усавршавању и целоживотном учењу мотивише све запослене у Креативном перу.