У нашем вртићу свакога дана реализује се по један додатни програм и две секције. У групи Пчелице, осим предвиђених додатних програма, реализује се и програм припреме за предшколски програм.

Секције у вртићу Креативно перо

Креативни театар

Резултати различитих истраживачких студија показали су да деца која учествују у драмским радионицама постижу боље резултате и остварују квалитетније социјалне контакте. Секција Креативни театар замишљена је као драмска радионица у којој деца вежбају концентрацију, меморију, правилан изговор и дикцију. Креативни театар осмишљен је као посебан вид подршке подстицању креативности, маште и стваралаштва. Различитим драмским методама деца се постепено ослобађају треме, развијају комуникативност и љубав према драмској уметности.

Тајни агенти

Секција Тајни агенти подржава истраживачки дух деце и стицање знања о важности истраживања, праћењу трагова и основаном закључивању. На овој секцији деца се упознају са достигнућима светски познатих детектива, подржава се развој логичко-математичког мишљења, а кроз различите задатке деца размењују шифроване поруке, тајне сигнале, откривају значења и креирају загонетнице. На посебно припремљеним радионицама Escape room деца јачањем тимског духа вежбавају временску и просторну оријентацију и уче пружање помоћи другарима у невољи. Посебно су занимљиви задаци за размишљање - мозгалице.Такође, на секцији Тајни агенти деца имају прилику да учествују у процесу израде стрипа од идеје (сценарија) до реализације (презентовања и продаје стрипова).

Кулинарска секција

Кулинарска секција пажљиво је осмишљена. Предузете су све мере како би боравак деце на овој секцији био безбедан. Радознала и вољна да помогну, деца уче да спремају једноставне рецепте, упознају се са хранљивим и здравим намирницама и активно учествују у припремању хране и различитих посластица.

Историја уметности и стваралаштва

Мала деца су велики уметници, а током секције Историјa уметности и стваралаштва имају прилику да се упознају са делима познатих уметника од средњовековне до модерне уметности. Познавање уметничких стилова и анализа уметничких радова веома су значајни за подржавање стваралаштва и креативности. Сликајући на великим форматима, деца стварају репродукције познатих уметничких дела и развијају способности имагинације, а на овај начин им се шаље порука да је свако дете стваралац. Упознавањем са различитим сликарским техникама - графит, угљен, акварел, темпера, графика, пластелин, глина и друге технике - деца развијају своје стваралачке потенцијале и подстичу креативни израз.

Crafts

Свака особа има урођен потенцијал за стваралаштво, а подстицањем ове значајне способности, деца имају прилику да боље упознају своје могућности, да створе позитивну слику о себи, да се искажу и потврде као личности. Потребно је деци понудити активности које доприносе развоју особина креативне личности. Циљ секције је да деца подстакну своју креативност, развијају перцептивне и интелектуалне функције и вежбају развој фине и крупне графомоторике дизајнирањем накита, различитих декорација и украса.

Бирам да рециклирам

Код деце је још у предшколском добу потребно развијати поштовање и љубав према природи. Такође је важно да деци помогнемо да спознају чињеницу да је у природи све повезано и да их подстичемо да развијају заштитнички однос према природи, да је чувају и уживају у њеним лепотама. У оквиру секције Бирам да рециклирам деца имају прилику да упознају и истражују чудесни свет природе, бавећи се ваздухом, водом, земљом, енергијом, биљкама, животињама. Овом секцијом обухваћене су наредне теме: Шта је екологија?, Екосистеми и њихове карактеристике, Дашак свежег ваздуха, Као мало воде на длану, Земљани људи, Рециклирање.

Космополитска секција

Космополитска секција представља интересантан начин да се деца у сарадњи са васпитачицама и другим реализаторима подстакну на размишљање о интеркултуралности, развијању толеранције и уважавању свих људи. Циљеви ове секције су развијање поштовања и љубави према нашој планети и подржавање развоја космополитског духа. Деца на овој секцији стичу додатна знања о различитим културама, државама и обичајима народа широм наше планете.

Let’s dance

Наш вртић у одређеном периоду дана постаје плесно забавиште. Тада се најмлађи, уз подршку професионалног плесача, уче корацима румбе, твиста, диска, ча-ча, ламбаде, полке, каубојске полке, паткица и многих других плесова, развијајући притом координацију покрета и музичке способности.

Музичка секција

Похађање Музичке секције одлична је прилика да дете, користећи звук и ритам, искаже своја искуства и начин доживљавања света који га окружује. Музика је један од начина изражавања деце свих узраста, а бројна истраживања показала су да учешће у музичким активностима подстиче развој говора, друштвени и емоционални развој, као и усвајање већег фонда речи. На Музичкој секцији деца уживају у певању, свирању инструмената, упознавању разноврсности света музике и уче о различитим начинима емоционалног изражавања.

Додатни програми

Деца која поред наставних, учествују и у слободним активностима, временом науче да на конструктиван начин управљају својим временом, да се ослободе страха од неуспеха, а такође боље познају себе и своје способности и успешни су у различитим областима.

Учешће у слободним активностима подстиче академске и животне вештине, вештину успешне комуникације и сарадње. Такође, слободне активности реализоване у установи подстичу децу да постављају циљеве и раде тимски, уз континуирано развијање одговорности. У екипним спортовима постепено уче да буду део групе, а побољшавају се и њихове вештине писања и говора.

 

Додатни програми у вртићу

Мали астронаути

Трудимо се да покажемо деци да је наука забавна, те се на овом програму деца упознају са основним принципима астрономске науке и откривају мноштво занимљивости. Деца и одрасли заједнички трагају за одговорима на питања: Шта је астрономија? Каква све сазвежђа постоје? Како се крећу планете и сателити? Како настају помрачења Месеца и Сунца? Шта је реп комете, а шта супернова? Како настају црне рупе?... Основни циљ је да деца самостално, уз подршку одраслих, комбинују историјска знања, чињенице, практичан рад и научна достигнућа и тако открију свет астрономије обележавањем меридијана, праћењем Месечевих мена, проналаском звезде Северњаче, распознавањем сазвежђа, загревањем воде енергијом звезда, као и на многе друге начине.

Мали палеонтолози

Популарну науку деца лако прихватају, доступна им је и занимљива, а деца из наше установе имају прилику да сазнају нешто више о науци кроз програм Мали палеонтолози. Уз подршку и усмерење одраслих, деца постепено откривају удаљени свет диносауруса, сазнају шта је палеонтологија, када су откривени први фосили, који диносаурус је био највећи, да ли су диносауруси изумрли и како да препознају њихове фосилне остатке. Радионице за децу која похађају овај програм слободних активности усмерене су на истраживачко учење. Израдом фосилног отиска стопала, симулацијом хода диносауруса, прављењем геолошке временске скале и различитим мозгалицама о развоју живота на Земљи, деца формирају научно мишљење и уче значај узрочно-последичних веза у свету који нас окружује.

Мали програмери

Креативно перо заснива свој рад на примени технологија XXИ века те додатни програм Мали програмери има за циљ подржавање употребе информационо-комуникационих технологија у васпитно-образовном раду са децом раног узраста. За децу је веома важно да на што ранијем узрасту закораче у свет програмирања јер је то значајна вештина за будућност. Реализација овог програма подразумева употребу QР кодова, али и алгоритамске вежбе помоћу којих деца раног узраста усвајају значајне вештине програмирања и функционисања у дигиталном свету.

Мали доктори

Мали радозналци се са људским телом, важношћу превенције и очувања здравља, упознају реализацијом програма Мали доктори. Деца на интерактивним радионицама сазнају зашто срце куца, шта је скелет, зашто нам треба ваздух и како можемо очувати своје здравље. Значај овог програма огледа се у пружању подршке деци да на раним узрастима освесте важност здравља и превентивних метода за очување здравља, као и у пружању подршке усвајању здравих животних стилова и навика.

Мали научници

Основни циљ овог програма јесте постепено упознавање са методологијом научних истраживања те познавање основа научно заснованог мишљења. Осим реализације различитих експеримената и примене популарне науке на делу, деца се уводе у свет науке и на тај начин формирају научно мишљење. Овај интерактивни програм пружа подршку деци да већ од најранијег узраста усвоје став да је наука веома занимљива и да представља почетак пута у разноврсност живота. Неки од разноврсних експеримената у овом програму су: Кроз васиону са Милутином Миланковићем, Тесла и електрицитет, Тениске лоптице, Ватромет у боци, Пећински цртеж, Невидљиво мастило, Катапулт, Мумифицирана јабука, Вода и уље на платну, Млечне боје, Рециклажно сликарско платно, Калеидоскоп, Течна дуга, Месечева прашина, Креде у боји маште, Музика у боци, Тајне музичке кутије, Метроном, Трка бродова, Како покренути аутомобил, Падобран, Путнички балон, Торнадо у боци, Анемометар, Кружење воде у природи, Облак у боци, Снежна пахуља, Скулптуре од леда, Вулкан…

Мали геолози

Да је наша планета веома тајанствена уверавамо се на програму Мали геолози, а деца и васпитачи постепено откривају мистерије упознавајем историјских епоха развоја Земље. Шта су то вулкани, како настају стене, а како да препознамо да ли из земљишта може изникнути цвет - питања су за чијим одговорима трагају најмлађи.

Спорт

Спортске активности су од изузетног значаја за правилан и здрав развој детета. Будући да физичка активност представља најбољи пут очувања здравља и развоја различитих социјалних, психолошких, интелектуалних и графомоторичких вештина и способности, деца из наше установе се од најранијег узраста подстичу на усвајање спортских активности као саставног дела свакодневног живота.

Спортски програм у вртићу воде наставници физичког васпитања и професионални тренери обучени за рад са децом раног узраста. Спортски програм се реализује у Спортском центру Стибо. Током летњих месеци деца имају часове тениса са тениским тренером као и часове пливања, које воде лиценцирани наставници и рекреатори.