U našem vrtiću svakoga dana realizuje se po jedan dodatni program i dve sekcije. U grupi Pčelice, osim predviđenih dodatnih programa, realizuje se i program pripreme za predškolski program.

Sekcije u vrtiću Kreativno pero

Kreativni teatar

Rezultati različitih istraživačkih studija pokazali su da deca koja učestvuju u dramskim radionicama postižu bolje rezultate i ostvaruju kvalitetnije socijalne kontakte. Sekcija Kreativni teatar zamišljena je kao dramska radionica u kojoj deca vežbaju koncentraciju, memoriju, pravilan izgovor i dikciju. Kreativni teatar osmišljen je kao poseban vid podrške podsticanju kreativnosti, mašte i stvaralaštva. Različitim dramskim metodama deca se postepeno oslobađaju treme, razvijaju komunikativnost i ljubav prema dramskoj umetnosti.

Tajni agenti

Sekcija Tajni agenti podržava istraživački duh dece i sticanje znanja o važnosti istraživanja, praćenju tragova i osnovanom zaključivanju. Na ovoj sekciji deca se upoznaju sa dostignućima svetski poznatih detektiva, podržava se razvoj logičko-matematičkog mišljenja, a kroz različite zadatke deca razmenjuju šifrovane poruke, tajne signale, otkrivaju značenja i kreiraju zagonetnice. Na posebno pripremljenim radionicama Escape room deca jačanjem timskog duha vežbavaju vremensku i prostornu orijentaciju i uče pružanje pomoći drugarima u nevolji. Posebno su zanimljivi zadaci za razmišljanje - mozgalice.Takođe, na sekciji Tajni agenti deca imaju priliku da učestvuju u procesu izrade stripa od ideje (scenarija) do realizacije (prezentovanja i prodaje stripova).

Kulinarska sekcija

Kulinarska sekcija pažljivo je osmišljena. Preduzete su sve mere kako bi boravak dece na ovoj sekciji bio bezbedan. Radoznala i voljna da pomognu, deca uče da spremaju jednostavne recepte, upoznaju se sa hranljivim i zdravim namirnicama i aktivno učestvuju u pripremanju hrane i različitih poslastica.

Istorija umetnosti i stvaralaštva

Mala deca su veliki umetnici, a tokom sekcije Istorija umetnosti i stvaralaštva imaju priliku da se upoznaju sa delima poznatih umetnika od srednjovekovne do moderne umetnosti. Poznavanje umetničkih stilova i analiza umetničkih radova veoma su značajni za podržavanje stvaralaštva i kreativnosti. Slikajući na velikim formatima, deca stvaraju reprodukcije poznatih umetničkih dela i razvijaju sposobnosti imaginacije, a na ovaj način im se šalje poruka da je svako dete stvaralac. Upoznavanjem sa različitim slikarskim tehnikama - grafit, ugljen, akvarel, tempera, grafika, plastelin, glina i druge tehnike - deca razvijaju svoje stvaralačke potencijale i podstiču kreativni izraz.

Crafts

Svaka osoba ima urođen potencijal za stvaralaštvo, a podsticanjem ove značajne sposobnosti, deca imaju priliku da bolje upoznaju svoje mogućnosti, da stvore pozitivnu sliku o sebi, da se iskažu i potvrde kao ličnosti. Potrebno je deci ponuditi aktivnosti koje doprinose razvoju osobina kreativne ličnosti. Cilj sekcije je da deca podstaknu svoju kreativnost, razvijaju perceptivne i intelektualne funkcije i vežbaju razvoj fine i krupne grafomotorike dizajniranjem nakita, različitih dekoracija i ukrasa.

Biram da recikliram

Kod dece je još u predškolskom dobu potrebno razvijati poštovanje i ljubav prema prirodi. Takođe je važno da deci pomognemo da spoznaju činjenicu da je u prirodi sve povezano i da ih podstičemo da razvijaju zaštitnički odnos prema prirodi, da je čuvaju i uživaju u njenim lepotama. U okviru sekcije Biram da recikliram deca imaju priliku da upoznaju i istražuju čudesni svet prirode, baveći se vazduhom, vodom, zemljom, energijom, biljkama, životinjama. Ovom sekcijom obuhvaćene su naredne teme: Šta je ekologija?, Ekosistemi i njihove karakteristike, Dašak svežeg vazduha, Kao malo vode na dlanu, Zemljani ljudi, Recikliranje.

Kosmopolitska sekcija

Kosmopolitska sekcija predstavlja interesantan način da se deca u saradnji sa vaspitačicama i drugim realizatorima podstaknu na razmišljanje o interkulturalnosti, razvijanju tolerancije i uvažavanju svih ljudi. Ciljevi ove sekcije su razvijanje poštovanja i ljubavi prema našoj planeti i podržavanje razvoja kosmopolitskog duha. Deca na ovoj sekciji stiču dodatna znanja o različitim kulturama, državama i običajima naroda širom naše planete.

Let’s dance

Naš vrtić u određenom periodu dana postaje plesno zabavište. Tada se najmlađi, uz podršku profesionalnog plesača, uče koracima rumbe, tvista, diska, ča-ča, lambade, polke, kaubojske polke, patkica i mnogih drugih plesova, razvijajući pritom koordinaciju pokreta i muzičke sposobnosti.

Muzička sekcija

Pohađanje Muzičke sekcije odlična je prilika da dete, koristeći zvuk i ritam, iskaže svoja iskustva i način doživljavanja sveta koji ga okružuje. Muzika je jedan od načina izražavanja dece svih uzrasta, a brojna istraživanja pokazala su da učešće u muzičkim aktivnostima podstiče razvoj govora, društveni i emocionalni razvoj, kao i usvajanje većeg fonda reči. Na Muzičkoj sekciji deca uživaju u pevanju, sviranju instrumenata, upoznavanju raznovrsnosti sveta muzike i uče o različitim načinima emocionalnog izražavanja.

Dodatni programi

Deca koja pored nastavnih, učestvuju i u slobodnim aktivnostima, vremenom nauče da na konstruktivan način upravljaju svojim vremenom, da se oslobode straha od neuspeha, a takođe bolje poznaju sebe i svoje sposobnosti i uspešni su u različitim oblastima.

Učešće u slobodnim aktivnostima podstiče akademske i životne veštine, veštinu uspešne komunikacije i saradnje. Takođe, slobodne aktivnosti realizovane u ustanovi podstiču decu da postavljaju ciljeve i rade timski, uz kontinuirano razvijanje odgovornosti. U ekipnim sportovima postepeno uče da budu deo grupe, a poboljšavaju se i njihove veštine pisanja i govora.

 

Dodatni programi u vrtiću

Mali astronauti

Trudimo se da pokažemo deci da je nauka zabavna, te se na ovom programu deca upoznaju sa osnovnim principima astronomske nauke i otkrivaju mnoštvo zanimljivosti. Deca i odrasli zajednički tragaju za odgovorima na pitanja: Šta je astronomija? Kakva sve sazvežđa postoje? Kako se kreću planete i sateliti? Kako nastaju pomračenja Meseca i Sunca? Šta je rep komete, a šta supernova? Kako nastaju crne rupe?... Osnovni cilj je da deca samostalno, uz podršku odraslih, kombinuju istorijska znanja, činjenice, praktičan rad i naučna dostignuća i tako otkriju svet astronomije obeležavanjem meridijana, praćenjem Mesečevih mena, pronalaskom zvezde Severnjače, raspoznavanjem sazvežđa, zagrevanjem vode energijom zvezda, kao i na mnoge druge načine.

Mali paleontolozi

Popularnu nauku deca lako prihvataju, dostupna im je i zanimljiva, a deca iz naše ustanove imaju priliku da saznaju nešto više o nauci kroz program Mali paleontolozi. Uz podršku i usmerenje odraslih, deca postepeno otkrivaju udaljeni svet dinosaurusa, saznaju šta je paleontologija, kada su otkriveni prvi fosili, koji dinosaurus je bio najveći, da li su dinosaurusi izumrli i kako da prepoznaju njihove fosilne ostatke. Radionice za decu koja pohađaju ovaj program slobodnih aktivnosti usmerene su na istraživačko učenje. Izradom fosilnog otiska stopala, simulacijom hoda dinosaurusa, pravljenjem geološke vremenske skale i različitim mozgalicama o razvoju života na Zemlji, deca formiraju naučno mišljenje i uče značaj uzročno-posledičnih veza u svetu koji nas okružuje.

Mali programeri

Kreativno pero zasniva svoj rad na primeni tehnologija XXI veka te dodatni program Mali programeri ima za cilj podržavanje upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u vaspitno-obrazovnom radu sa decom ranog uzrasta. Za decu je veoma važno da na što ranijem uzrastu zakorače u svet programiranja jer je to značajna veština za budućnost. Realizacija ovog programa podrazumeva upotrebu QR kodova, ali i algoritamske vežbe pomoću kojih deca ranog uzrasta usvajaju značajne veštine programiranja i funkcionisanja u digitalnom svetu.

Mali doktori

Mali radoznalci se sa ljudskim telom, važnošću prevencije i očuvanja zdravlja, upoznaju realizacijom programa Mali doktori. Deca na interaktivnim radionicama saznaju zašto srce kuca, šta je skelet, zašto nam treba vazduh i kako možemo očuvati svoje zdravlje. Značaj ovog programa ogleda se u pružanju podrške deci da na ranim uzrastima osveste važnost zdravlja i preventivnih metoda za očuvanje zdravlja, kao i u pružanju podrške usvajanju zdravih životnih stilova i navika.

Mali naučnici

Osnovni cilj ovog programa jeste postepeno upoznavanje sa metodologijom naučnih istraživanja te poznavanje osnova naučno zasnovanog mišljenja. Osim realizacije različitih eksperimenata i primene popularne nauke na delu, deca se uvode u svet nauke i na taj način formiraju naučno mišljenje. Ovaj interaktivni program pruža podršku deci da već od najranijeg uzrasta usvoje stav da je nauka veoma zanimljiva i da predstavlja početak puta u raznovrsnost života. Neki od raznovrsnih eksperimenata u ovom programu su: Kroz vasionu sa Milutinom Milankovićem, Tesla i elektricitet, Teniske loptice, Vatromet u boci, Pećinski crtež, Nevidljivo mastilo, Katapult, Mumificirana jabuka, Voda i ulje na platnu, Mlečne boje, Reciklažno slikarsko platno, Kaleidoskop, Tečna duga, Mesečeva prašina, Krede u boji mašte, Muzika u boci, Tajne muzičke kutije, Metronom, Trka brodova, Kako pokrenuti automobil, Padobran, Putnički balon, Tornado u boci, Anemometar, Kruženje vode u prirodi, Oblak u boci, Snežna pahulja, Skulpture od leda, Vulkan…

Mali geolozi

Da je naša planeta veoma tajanstvena uveravamo se na programu Mali geolozi, a deca i vaspitači postepeno otkrivaju misterije upoznavajem istorijskih epoha razvoja Zemlje. Šta su to vulkani, kako nastaju stene, a kako da prepoznamo da li iz zemljišta može izniknuti cvet - pitanja su za čijim odgovorima tragaju najmlađi.

Sport

Sportske aktivnosti su od izuzetnog značaja za pravilan i zdrav razvoj deteta. Budući da fizička aktivnost predstavlja najbolji put očuvanja zdravlja i razvoja različitih socijalnih, psiholoških, intelektualnih i grafomotoričkih veština i sposobnosti, deca iz naše ustanove se od najranijeg uzrasta podstiču na usvajanje sportskih aktivnosti kao sastavnog dela svakodnevnog života.

Sportski program u vrtiću vode nastavnici fizičkog vaspitanja i profesionalni treneri obučeni za rad sa decom ranog uzrasta. Sportski program se realizuje u Sportskom centru Stibo. Tokom letnjih meseci deca imaju časove tenisa sa teniskim trenerom kao i časove plivanja, koje vode licencirani nastavnici i rekreatori.