Основна школа Креативно перо ради по наставном плану и програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Једна од специфичности рада од самог оснивања школе је предметна настава од првог разреда за области уметности, страних језика и физичког васпитања. Поред обавезних и изборних наставних предмета, школа нуди и факултативно изучавање другог страног језика (француског или немачког језика) од првог разреда основне школе.

У нашој школи примењује се билингвални програм и наставни садржаји реализују на српском и енглеском језику. Поред тога што усавршавају своје језичке компетенције, ученици и ученице на овај начин овладавају појмовима специфичним за одређени наставни предмет. Развој модела двојезичне наставе омогућава им да себе виде као део локалне и глобалне заједнице. У нашој основној школи три кључна предмета (енглески као нематерњи језик, математика и науке) обрађују се по Кембриџ програму као факултативни програми. Усмереност установе на подржавање развоја билингвалности огледа се у поређењу наставних програма и конципирању једног свеобухватаног курикулума који обухвата оба програма. На тај начин ученици и ученице наше основне школе на крају свог школовања стичу више сертификата: уверење о завршеном основном образовању и сертификате о завршеним нивоима Cambridge Primary и Cambridge Secondary 1.

Посебно смо поносни на примену различитих иновативних метода за подстицање духа заједништва и учење истраживањем применом ИКТ-а у настави.

Једна од значајних вредности Креативног пера је понуда слободних и стваралачких активности па се наши ученици и ученице баве сликањем и примењеном уметношћу, певањем, а похађају и хор, драмску, литерарну, медијску, читалачку, еколошку, шаховску, спортску и математичку секцију, као и секцију кувања. У понуди су и програми плеса, бизниса за почетнике, модних креатора, баштованства, јапанимације, креативног писања, рецитовања и други. За ове секције ученици и ученице опредељују се на основу својих интересовања, склоности, посебних способности и талената, а улога наставника и наставница је пружање менторске подршке сваком ученику и свакој ученици.

Наша установа има част да сарађује са доц. др Војиславом Андрићем, стручњаком из области подржавања развоја логичко-математичког мишљења код надарених ученика и ученица. Доц. др Војислав Андрић, писац уџбеника, монографија и других значајних радова, пружиће значајан допринос квалитету наставе математике, развоју талентованих ученика и ученица и као експерт у области математике представљаће неизмерну помоћ тиму наших наставника и наставница.