Osnovna škola Kreativno pero radi po nastavnom planu i programu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Jedna od specifičnosti rada od samog osnivanja škole je predmetna nastava od prvog razreda za oblasti umetnosti, stranih jezika i fizičkog vaspitanja. Pored obaveznih i izbornih nastavnih predmeta, škola nudi i fakultativno izučavanje drugog stranog jezika (francuskog ili nemačkog jezika) od prvog razreda osnovne škole.

U našoj školi primenjuje se bilingvalni program i nastavni sadržaji realizuju na srpskom i engleskom jeziku. Pored toga što usavršavaju svoje jezičke kompetencije, učenici i učenice na ovaj način ovladavaju pojmovima specifičnim za određeni nastavni predmet. Razvoj modela dvojezične nastave omogućava im da sebe vide kao deo lokalne i globalne zajednice. U našoj osnovnoj školi tri ključna predmeta (engleski kao nematernji jezik, matematika i nauke) obrađuju se po Kembridž programu kao fakultativni programi. Usmerenost ustanove na podržavanje razvoja bilingvalnosti ogleda se u poređenju nastavnih programa i koncipiranju jednog sveobuhvatanog kurikuluma koji obuhvata oba programa. Na taj način učenici i učenice naše osnovne škole na kraju svog školovanja stiču više sertifikata: uverenje o završenom osnovnom obrazovanju i sertifikate o završenim nivoima Cambridge Primary i Cambridge Secondary 1.

Posebno smo ponosni na primenu različitih inovativnih metoda za podsticanje duha zajedništva i učenje istraživanjem primenom IKT-a u nastavi.

Jedna od značajnih vrednosti Kreativnog pera je ponuda slobodnih i stvaralačkih aktivnosti pa se naši učenici i učenice bave slikanjem i primenjenom umetnošću, pevanjem, a pohađaju i hor, dramsku, literarnu, medijsku, čitalačku, ekološku, šahovsku, sportsku i matematičku sekciju, kao i sekciju kuvanja. U ponudi su i programi plesa, biznisa za početnike, modnih kreatora, baštovanstva, japanimacije, kreativnog pisanja, recitovanja i drugi. Za ove sekcije učenici i učenice opredeljuju se na osnovu svojih interesovanja, sklonosti, posebnih sposobnosti i talenata, a uloga nastavnika i nastavnica je pružanje mentorske podrške svakom učeniku i svakoj učenici.

Naša ustanova ima čast da sarađuje sa doc. dr Vojislavom Andrićem, stručnjakom iz oblasti podržavanja razvoja logičko-matematičkog mišljenja kod nadarenih učenika i učenica. Doc. dr Vojislav Andrić, pisac udžbenika, monografija i drugih značajnih radova, pružiće značajan doprinos kvalitetu nastave matematike, razvoju talentovanih učenika i učenica i kao ekspert u oblasti matematike predstavljaće neizmernu pomoć timu naših nastavnika i nastavnica.