Кембриџ Early Years је почетак узбудљивог образовног путовања које помаже деци узраста од 3 до 6 година да стичу знањa и развијају вештине које су им потребне да би напредовали у школи и ван ње.


Програм је усмерен ка деци и заснован је на игри, помаже деци да се развијају сопственим темпом и повежу свој развој са светом и људима око себе.

Овај програм пружа све што је потребно за квалитетно образовање у раном узрасту: свеобухватан и уравнотежен наставни план и програм, коришћење различитих ресурса у учионици, иновативне приступе оцењивању ради праћења развоја и напретка.


У склопу овог програма се налази шест области које помажу да усмеравамо и подржавамо напредак у свим областима дечијег развоја. 
Те области су: Комуникација и писменост, Креативно изражавање, Математика, Физички развој Лични, друштвени и емоционални развој и Разумевање света.
 
  • Комуникација и писменост

Говор, слушање, читање и писање су кључни за рани развој деце. 
Проучавање значаја језика кроз забавне активности и бављење различитим врстама текстова снажно подстиче радозналост и жељу за стицањем знања.
 
  • Креативно изражавање

Креативно изражавање омогућава деци да саопште своје идеје и развију своју машту кроз уметност и дизајн, музику, плес и драму. 
Ова важна област обједињује вештине и когнитивне процесе из целог наставног плана и програма.
 
  • Математика

У раном узрасту, важно је помоћи деци да препознају како математика утиче на свакодневни живот. 
Кроз игре и разноврсне активности можемо да упознамо децу са математичким језиком, размишљањем и појмовима који ће им бити потребни када започну своје основно образовање.
 
  • Физички развој

Наш наставни план и програм подстиче децу да развијају вештине кретања кроз игру, помажући им да развију позитивне ставове према вежбању и поставе темеље за здрав и активан живот.
 
  • Лични, друштвени и емоционални развој

Ова област је централна за живот деце. То је основа њиховог благостања и постигнућа у свим другим областима њиховог учења. 
Ова област им помаже да развију социјалне вештине, успоставе и одржавају пријатељство, дрегулишу своје емоционалне реакције и одговоре на потребе других и развију самопоштовање и самопоуздање.
 
  • Разумевање света

Ова област наставног плана и програма подстиче природну радозналост деце док истражују свет око себе.

Она поставља темеље за низ различитих предмета у основном образовању и наставку школовања, укључујући природне науке, дигиталну писменост и рачунарство, као и друштвене науке.


„Кембриџ Early Years је прва фаза програма Кембриџ Pathway. Обухватајући овим програмом и млађе ученике, Кембриџ сада нуди јасан пут за успех у образовању од 3. до 19. године.