Креативно перо додељује стипендије ученицима/ама који су остварили изузетне резултате у различитим областима, спорту, науци, уметности!


Алумнисткиња Гимназије Креативно перо

Стипендија Гимназије Креативно перо омогућила ми је да усвојим нова и проширим постојећа знања у атмосфери без стреса. Посебно ми се свидело то што су одељења мала, па наставници могу свима појединачно да се посвете и помогну им. То ми је омогућило да се бавим и ваншколским активностима без бриге о томе да нешто нећу стићи да научим или урадим. Захваљујући Кембриџ програму сам усавршила знање енглеског језика и добила сертификате који су ми били, а и даље су, од великог значаја.

У току школовања сам учествовала на разним такмичењима. Наставницима никада није било тешко да дуже остану у школи да нам помогну, а сви запослени су нас увек подржавали. Гимназија ми је пружила прилику да учествујем на такмичењу из роботике First Global, које је имало велики утицај на мене. Искуство које сам добила током припреме и самог такмичења, а и људи које сам упознала, помогли су ми да схватим да баш тиме желим да се бавим.

Када сам донела одлуку да упишем универзитет у Русији, школа ми је пружила велику подршку. Захваљујући знању и искуству стеченом током школовања, успела сам да добијем стипендију Министарства науке и високог образовања Руске Федерације за студирање на једном од најпрестижнијих универзитета, на Државном техничком универзитету Бауман у Москви, на смеру софтверско инжењерство. За разлику од већине средњих школа, Гимназија Креативно перо има мањи број ђака, а и запослених. Због тога смо у току школовања сви били приснији. Након завршетка образовања, школа наставља да прати и подржава своје бивше ученике, па тако и мене. Иако сам у иностранству, срећна сам сваки пут кад видим развој школе и успехе садашњих и бивших ученика.

Катарина Андрић, алумнисткиња Гимназије Креативно перо

Постигли сте изузетне резултате у спорту, уметности или науци и желите да упишете гимназију у којој ћете моћи да стекнете врхунско образовање, уз истовремено неговање свих ваших потенцијала? Образовање у приватној гимназији Креативно перо пружа прилику за даљи наставак школовања у нашој земљи или у иностранству, кроз праћење јединственог Кембриџ и националног програма.

Негујући идеју квалитетног образовања за све, приватна гимназија Креативно перо пружа могућност стипендирања ученика/ца који/е постижу изузетне резултате у различитим областима. Стипендија обухвата програм образовања Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Кембриџ интернационалног програма, интегрисаних у складу са принципима васпитно-образовног система Креативно перо.

Наши ученици/е су мотивисани и одговорни, спремни да истражују и усвајају нова знања, а програм гимназије креиран је тако да подстиче јединственост и одговара на потребе сваког ученика и сваке ученице.

Уколико желите да конкуришете за стипендију у нашој гимназији, погледајте процедуру пријаве.

Први корак у процедури добијања стипендије представља попуњавање онлајн формулара, након чега следи процес селекције кандидата и кандидаткиња. Процес селекције подразумева рангирање кандидата и кандидаткиња према њиховим постигнућима и социјално-економским условима у којима живе. Одабрани кандидати имају интервју са комисијом за стипендирање, те коначан избор врши одабрана комисија, а резултати процеса селекције се представљају јавно на интернет презентацији установе.

Попуните пријавни формулар и придружите се тиму младих који свакодневно стварају будућност:

За стипендију могу конкурисати ученици и ученице који/е су завршили/е основну школу са одличним успехом и примерним владањем и имају дипломе, признања и награде са смотри и такмичења највишег ранга. Предност имају ученици и ученице који/е су постигли/е најбоље резултате у више различитих области.

До сада смо стипендирали много ученика и ученица, а њихов истраживачки дух подржао је развој целокупног васпитно-образовног система.

Институција стипендирања најбољих ученика и ученица представља значајан вид подршке младима који желе да буду део престижног система васпитања и образовања какав је Креативно перо.

Стипендирањем најбољих ученика и ученица приватна гимназија Креативно перо показује да високо вреднује постигнућа, знања и успех у различитим наставним и ваннаставним областима.

Гимназија Креативно перо додељује:

  • једну стипендију у вредности целе школарине;

  • две стипендије у вредности половине школарине;

  • две стипендије у вредности четвртине школарине. 

Да би задржао/ла стипендију током школовања, ученик/ученица мора имати висок ниво постигнућа у свакој наредној школској години.