Од изузетног је значаја посветити пажњу избору кадра, превасходно због осетљивости ученика и ученица основношколског узраста. Због значаја васпитно-образовне улоге основне школе и испуњавања предуслова за остваривање свих васпитно-образовних циљева васпитно-образовни систем Креативно перо развио је специфичне приступе селекцији кадра.

Креативно перо подржава професионални развој запослених у свим областима - наши запослени су аутори и ауторке различитих пројеката у образовању, воде одобрене програме стручног усавршавања, активно учествују у раду стручних тимова и комисија и стручних друштава, учествују на конференцијама и стручним скуповима и објављују радове и књиге.

Стручно усавршавање запослених део је нашег напора да, као организација која учи, остварујемо мисију и визију наше установе. У складу са тим, стручно усавршавање је од самог почетка усмерено на постављене циљеве развоја наше установе и подршку континуираном професионалном развоју запослених. Засновано је на самовредновању рада у различитим областима, планирању стручног усавршавања, учествовању у различитим облицима стручног усавршавања, примени наученог и праћењу ефеката.