Od izuzetnog je značaja posvetiti pažnju izboru kadra, prevashodno zbog osetljivosti učenika i učenica osnovnoškolskog uzrasta. Zbog značaja vaspitno-obrazovne uloge osnovne škole i ispunjavanja preduslova za ostvarivanje svih vaspitno-obrazovnih ciljeva vaspitno-obrazovni sistem Kreativno pero razvio je specifične pristupe selekciji kadra.

Kreativno pero podržava profesionalni razvoj zaposlenih u svim oblastima - naši zaposleni su autori i autorke različitih projekata u obrazovanju, vode odobrene programe stručnog usavršavanja, aktivno učestvuju u radu stručnih timova i komisija i stručnih društava, učestvuju na konferencijama i stručnim skupovima i objavljuju radove i knjige.

Stručno usavršavanje zaposlenih deo je našeg napora da, kao organizacija koja uči, ostvarujemo misiju i viziju naše ustanove. U skladu sa tim, stručno usavršavanje je od samog početka usmereno na postavljene ciljeve razvoja naše ustanove i podršku kontinuiranom profesionalnom razvoju zaposlenih. Zasnovano je na samovrednovanju rada u različitim oblastima, planiranju stručnog usavršavanja, učestvovanju u različitim oblicima stručnog usavršavanja, primeni naučenog i praćenju efekata.