Приватна гимназија Креативно перо је школа у којој број ученика/ца у одељењу износи до 16, што ствара оптималне услове за квалитетан васпитно-образовни рад, али исто тако даје и могућност формирања групе (одељења), која је изузетно важан оквир за задовољавање социјалних потреба ученика/ца узраста од 15 до 19 година.

ВРЕМЕ  АКТИВНОСТИ
08.10-08.55 1. час
09.00-09.45    2. час
09.50-10.35    3. час
10.35-10.55    Одмор и ужина
10.55-11.40    4. час
11.45-12.30    5. час
12.35-13.20    6. час
13.25-14.10 7. час
14.10-15.05    8. час/клуб

 

Допунска додатна настава клубови ваннаставне активности