Родитељи наших ђака имају приступ јединственом електронском дневнику на нашем сајту, уз помоћ кога могу да редовно прате стање и активности своје деце, преглед оцена и напомена професора и генерално целокупни рад ученика.