Слободне активности се реализују од 16.15 до 17.00.

Родитељи/старатељи у сарадњи са својом децом могу одабрати секције попуњавањем електронске анкете коју ће им проследити пословни секретар установе.

У случају да родитељи/старатељи и ученици/ученице одлуче да промене секцију, потребно је да се најпре консултују са учитељем/учитељицом и наставницима/наставницама и добију одобрење директора, под условом да постоји слободно место у оквиру жељене секције.

Родитељи/старатељи и ученици/ученице могу изабрати следеће секције:

 1. Креативни театар

 2. Историја уметности и стваралаштва

 3. Arts and Crafts

 4. Са математиком око света

 5. Говорници

 6. Бизнис за почетнике

 7. Little Tailor

 8. Storytelling

 9. Шах

 10. Путовање кроз Немачку

 11. Спортска секција

 12. Караоке

 13. Плес

 14. Научници

 15. Програмери

 16. Моделарство

 17. Игре на табли

 18. Јапанимација

 19. Баштованство

Одштампану верзију циљева и програма секција родитељи/старатељи могу преузети од одељенског старешине/учитеља/учитељице, на првом родитељском састанку на почетку нове школске године.