Шта чини васпитање и образовање за будућност? Како припремити дете за свет чије су основне карактеристике неизвесност и променљивост? Како му пружити не само релевантна и актуелна знања већ и вештине за самостално освајање нових знања? Како га васпитати у сигурну и самоуверену индивидуу која ће неминовне проблеме прихватити као изазов који је потребно решити, а не како непремостиве препреке?

Наше одговоре градимо већ дуже од шеснаест година.