Васпитно-образовни  систем Креативно перо постао је део Кембриџ система међународних испита (Cambridge International Examinations) у јануару 2012. године. Спровођење Кембриџ програма почело је школске 2012/2013. године. Од тада се садржаји енглеског језика, математике и наука (свет око нас, природа и друштво, биологија, физика, хемија)  реализују на исти начин као и у 9000 светских школа које чине мрежу Кембриџ система међународних испита.

Међутим, за разлику од сличних школа у непосредном и ширем окружењу у којима се ученици/е и њихови родитељи одлучују за једну од две могућности - програм Министарства просвете РС или Кембриџ програм - наша специфичност је интеграција ова два програма. На тај начин наши ученици/е могу да добију две дипломе основне школе, што им отвара најшире могућности за наставак школовања.

Посебан изазов представљало је спајање програма Министарства просвете РС и Кембриџ програма тако да се истовремено испуне специфични захтеви сваког од њих, а да се при томе не преоптерете ученици/е. Кембриџ програм у нашој школи реализује се у оквиру факултативне наставе и његова примена утицала је на унапређивање квалитета наставе у целини.

Најзначајније предности Кембриџ система у односу на наш су:

  • посвећивање посебне пажње циљевима у свим фазама наставног процеса;

  • укључивање ученика/ца у формулисање циљева и критеријума успеха;

  • веома разрађен систем праћења и процене резултата наставе;

  • изузетно развијена и примењена идеја индивидуализације наставе заснована на претходним проценама ученика/ца.

Школа поседује све ресурсе који су потребни за реализацију овог програма. Сви/е наставници/е упознати/е су са овим системом у целини, завршили/е су on line курсеве Introduction to Cambridge Primary и Cambridge Secondaru 1 и положили/е одговарајуће тестове.

На сличан начин одвија се и настава математике, биологије, физике и хемије у старијим разредима. За реализацију програма који је прописало Министарство просвете РС предвиђени су часови редовне наставе, а подршка остваривању Кембриџ програма су наставне активности у оквиру пројекта билингвалне наставе, тематско повезивање са садржајима сродних предмета и коришћење материјала и други ресурси из Кембриџ програма. Поред тога, ученици/е у току недеље имају два часа факултативног предмета примењене науке (Science), за чију реализацију је ангажована сертификована наставница. На тај начин обезбеђено је остваривање свих садржаја и стандарда предвиђених Кембриџ програмом.