Da biste saznali više o nama, pozivamo vas da nas posetite, da prisustvujete časovima i vannastavnim aktivnostima.

Upis se obavlja u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi i Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Prilikom upisa ispituje se zrelost deteta za polazak u školu. Obavlja se psihološko ispitivanje čiji je cilj da se upoznaju svi aspekti razvoja (intelektualni, grafomotorni, emocionalni, socijalni), kao i predznanje i motivacija. Dobijeni rezultati služe za diferencijaciju i individualizaciju u radu sa učenicima/ama prvog razreda. Na ovaj način izlazi se u susret dečjim potrebama, što je od presudnog značaja u procesu prilagođavanja deteta na školske obaveze.

Za upis je potrebno priložiti sledeća dokumenta:  

  • izvod iz matične knjige rođenih;

  • uverenje o završenom pripremnom predškolskom programu;

  • lekarsko uverenje za prvi razred;

  • đačku knjižicu iz prethodne škole.

Školarina u osnovnoj školi

Školarina obuhvata realizaciju programa Ministarstva prosvete i Kembridž programa, sve potrebne priručnike, kompletan pribor i nastavne materijale, uniformu, izlaske i izlete.

Školarina se može platiti u celosti do 3. maja sa odobrenih 5% popusta ili u četiri jednake rate (maj, avgust, novembar i februar), što je regulisano ugovorom koji roditelj sklapa sa školom prilikom upisa. Škola odobrava popuste za više dece iz jedne porodice i za decu koja dolaze iz našeg vrtića.

U cenu školarine nije uključeno sledeće:

  • Ručak: veliki obrok od 4.25 do 5.05 i mali obrok od 3.75 do 4.55 evra po danu.
  • Prevoz: mesečna naknada od 80 do 130 evra, u zavisnosti od lokacije - prevoz se ugovora direktno sa transportnom kompanijom.

Cene školarina prikazane su tabelarno.

Godišnja školarina za učenike/ce od nultog do osmog razreda

Razred

Cena

nulti razred

7 499,00 €

I-II

7 499,00 €

III-V

8 999,00 €

VI-VIII

10 499,00 €

Godišnja školarina za svako naredno upisano dete ili za blizanca/akinju

Razred

Cena

nulti razred

6 750,00 €

I-II

6 750,00 €

III-V

8 099,00 €

VI-VIII

9 449,00 €

Godišnja školarina za dete koje je pohađalo pripremni predškolski program u PU „Kreativno pero”:

Razred

Cena

nulti razred

7 125,00 €

I-II

7 125,00 €

III-V

8 549,00 €

VI-VIII

9 975,00 €

Godišnja školarina za svako naredno dete ili blizanca/akinju koji/a je pohađao/la pripremni predškolski program u PU „Kreativno pero”

Razred

Cena

nulti razred

6 415,00 €

I-II

6 415,00 €

III-V

7 695,00 €

VI-VIII

8 975,00 €


Školarina se plaća u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke na dan plaćanja.