Kreativno pero plus organizuje dodatne časove i pruža podršku učenicima/ama u savladavanju vaspitno-obrazovnog programa. Vaše dete tokom vikenda može raditi sa učiteljima i nastavnicima osnovne škole i gimnazije Kreativno pero. Osim podsticanja samostalnosti i pružanja individualizovane podrške u savladavanju programa, naši nastavnici i učitelji ohrabriće učenike na kontinuirani rad.