Cambridge Secondary 2

Program Cambridge Secondary 2 nastavlja utemeljivanje znanja stečenih na nivou Cambridge Secondary 1, a predviđen je za đake od 14 do 16 godina. Primena ovog programa pruža podršku sistemima koji deci daju centralnu ulogu, kakav je naš sistem. Učenici i učenice izučavaju predmete u okviru Kembridž IGCSE kurikuluma, jednog od najviše primenjivanih kurikuluma koji se implementira u preko 100 zemalja širom sveta. Na kraju programa, đaci polažu ispite nakon čega dobijaju sertifikat za Kembridž IGCSE.

Cambridge Advanced

Ovaj kurikulum sprovodi se u više od 125 zemalja širom sveta, odlična je priprema za upis na bilo koji svetski fakultet i namenjen je mladima od 16 do 19 godina. Osnove stečene tokom pohađanja Cambridge Secondary 2 se proširuju, a program je usmeren na sticanje znanja i razvoj veština koje će mladima biti neophodne za uspešan nastavak školovanja. Cambridge Advanced pomaže mladima da razumeju složenije pojmove, pojave i procese, osposobljava ih za samostalno sticanje znanja, razvija veštine kritičkog mišljenja, što se na univerzitetima visoko vrednuje. Kompletna nastava i komunikacija sa učenicima i učenicama odvija se na engleskom jeziku. Na kraju programa, đaci polažu ispite nakon čega dobijaju sertifikat o završenom programu Cambridge A level qualifications.