Razvijanje svih potencijala dece podržavaju polugodišnji i godišnji izveštaji o napredovanju dece koji se prosleđuju roditeljima kao i izveštaji o adaptaciji za praćenje prilagođavanja na vrtić. Na polugodišnjem nivou, roditelji dobijaju izveštaj o naredovanju dece u svim razvojnim oblastima: razvoj govora i rane pismenosti, razvoj logičko-matematičkog mišljenja, emocionalni i socijalni razvoj, razvoj krupne i fine motorike, razvoj divergentnog mišljenja. Izveštaji sadrže i kurikulum slobodnih aktivnosti, teme i sadržaje kojima su se deca bavila.

U vrtiću Kreativno Pero napredovanje dece prati se i kroz portfolijo i lapbukove. Korišćenjem lapbukova, posebno dizajniranih svezaka za praćenje napredovanja dece i podržavanje svih aspekata njihovog razvoja roditelji/staratelji dobijaju povratnu informaciju o nedeljnom napredovanju deteta.

Procedura adaptacije

Imamo posebnu proceduru prilagođavanja deteta na socijalno i fizičko okruženje u našem vrtiću. Tokom perioda prilagođavanja na novo okruženje, vaspitačice, drugu decu i ritam dana, stručni tim Kreativnog pera pruža podršku detetu i roditeljima/starateljima.

U prvoj nedelji adaptacije roditelj boravi u grupi sa svojim detetom, ostalom decom i vaspitačicama, a tokom ovog procesa podršku im pruža pedagog. Tokom prve nedelje roditelj i dete u ustanovi provode oko dva sata.

U drugoj nedelji adaptacije, roditelj ili bliska odrasla osoba boravi sa detetom u vrtiću, ali se postepeno fizički izdvaja iz prostora i vaspitne grupe, uz jasnu poruku detetu da je tu i da dete može doći do prostorije u kojoj je roditelj u svakom trenutku. Na kraju nedelje, roditelj putem elektronske pošte dobija izveštaj o adaptaciji deteta,omiljenim aktivnostima, druženju deteta sa vršnjacima/vršnjakinjama, ishrani, istraživanju prostora i celokupnoj dobrobiti deteta.

Treća nedelja predstavlja prvi period potpunog odvajanja i dete se na početku dana rastaje od roditelja ili bliske odrasle osobe. Veoma je važno da u periodu prve nedelje samostalnog boravka deteta, roditelj ili bliska odrasla osoba bude u blizini vrtića kako bismo mogli da brže reagujemo u slučaju plača ili negodovanja deteta. Takođe, važno je znati da se može očekivati da dete plače, kao i da dugogodišnja praksa pokazuje da plač deteta ne znači i da se ono loše oseća zbog boravka u vrtiću i sa vaspitačicama. Na kraju ove nedelje roditelji dobijaju izveštaj o adaptaciji.

Četvrta nedelja adaptacije funkcioniše na sličan način kao i prethodna. Na kraju ove nedelje roditelji dobijaju izveštaj o adaptaciji.

Tokom čitavog procesa adaptacije saradnja roditelja ili bliske odrasle osobe sa pedagogom, vaspitačicama i drugim zaposlenima veoma je značajna i u najboljem je interesu deteta. Preporuka je da se na početku perioda prilagođavanja postigne dogovor o tome ko će od roditelja ili bliskih odraslih osoba dovoditi dete. Budući da tokom vikenda deca ne idu u vrtić, značajno je da roditelj razgovara sa detetom i podseti ga na vrtić, vaspitačice i druženje kako bi detetu ponovni odlazak prijao i postao deo svakodnevne rutine.