Osnovna škola „Kreativno pero“ raspisuje

KONKURS za profesora/ku engleskog jezika

Uslovi:

Odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja;

Poželjno:

Radno skustvo;
Položen stručni ispit


Idealan kandidat/kinja je ambiciozan/a, željan/na usavršavanja, sposoban/na da isplanira svoje aktivnosti i postavi prioritete, komunikativan/a i sklon/a timskom rešavanju problema.

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Prijave i biografije poslati na e-mail: konkurs@kreativnopero.com

Kandidati/kinje koji uđu u drugi krug selekcije dobiće informacije o daljem postupku izbora telefonom ili putem elektronske adrese.

Tajnost Vaših prijava je zagarantovana.
Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.
Dobijenu dokumentaciju zadržavamo.