Основна школа и Гимназија „Креативно перо“
расписују
 
КОНКУРС
 
За
 
·        Професора хемије
 
Услови:
 
  • Стручна спрема васпитно-образовне  струке  у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи  и Правилником  о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији;
 
Идеалан кандидат/киња је амбициозан/а, жељан/на усавршавања, способан/на да испланира своје активности и постави приоритете, комуникативан/а и склон/а тимском решавању проблема.
 
Ако сте заинтересовани позивамо вас да нам пријаву са биографијом пошаљете на адресу: konkurs@kreativnopero.com
 
 
Kандидати/кињe који уђу у други круг селекције добиће информације о даљем поступку избора телефоном или путем  електронске поште.
 
Основна школа и Гимназија „Креативно перо“
расписују
 
КОНКУРС
 
За
 
·        Професора хемије
 
Услови:
 
  • Стручна спрема васпитно-образовне  струке  у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи  и Правилником  о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији;
 
Идеалан кандидат/киња је амбициозан/а, жељан/на усавршавања, способан/на да испланира своје активности и постави приоритете, комуникативан/а и склон/а тимском решавању проблема.
 
Ако сте заинтересовани позивамо вас да нам пријаву са биографијом пошаљете на адресу: konkurs@kreativnopero.com
 
 
Kандидати/кињe који уђу у други круг селекције добиће информације о даљем поступку избора телефоном или путем  електронске поште.