Osnovna škola i Gimnazija „Kreativno pero“
raspisuju
 
KONKURS
 
Za
 
·        Profesora hemije
 
Uslovi:
 
  • Stručna sprema vaspitno-obrazovne  struke  u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi  i Pravilnikom  o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji;
 
Idealan kandidat/kinja je ambiciozan/a, željan/na usavršavanja, sposoban/na da isplanira svoje aktivnosti i postavi prioritete, komunikativan/a i sklon/a timskom rešavanju problema.
 
Ako ste zainteresovani pozivamo vas da nam prijavu sa biografijom pošaljete na adresu: konkurs@kreativnopero.com
 
 
Kandidati/kinje koji uđu u drugi krug selekcije dobiće informacije o daljem postupku izbora telefonom ili putem  elektronske pošte.
 
Osnovna škola i Gimnazija „Kreativno pero“
raspisuju
 
KONKURS
 
Za
 
·        Profesora hemije
 
Uslovi:
 
  • Stručna sprema vaspitno-obrazovne  struke  u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi  i Pravilnikom  o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji;
 
Idealan kandidat/kinja je ambiciozan/a, željan/na usavršavanja, sposoban/na da isplanira svoje aktivnosti i postavi prioritete, komunikativan/a i sklon/a timskom rešavanju problema.
 
Ako ste zainteresovani pozivamo vas da nam prijavu sa biografijom pošaljete na adresu: konkurs@kreativnopero.com
 
 
Kandidati/kinje koji uđu u drugi krug selekcije dobiće informacije o daljem postupku izbora telefonom ili putem  elektronske pošte.