Активна настава
На примеру живота жабе, кроз активну наставу,  учили смо о биљкама и животињама наших вода. Полазиште активне наставе је да деца најбоље уче кроз властиту активност. Активна настава се базира на концепцији кооперативног учења и полази се од тога да је учење процес изграђивања. Наставник је водитељ целокупног процеса како у образовном тако и у техничко-организационом смислу. Он подстиче, усмерава и помаже ученицима да у активном процесу изграђују своје знање. Процес интерактивне наставе је динамичан, активан, разноврстан и флексибилан.
Улога учитељице на часу је била да са ученицима подели неколико научних чињеница о жабама и да истакне задатак писање приче о животу жабе. Како ученици нису имали никаква предзнања о животу жабе, приче су се заснивале на сазнањима са часа: на свет долазе из јаја, развијају се у пуноглавце, а потом у жабе. Следећи задатак захтевао је рад у пару и активно учешће свих ученика како би осмислили луткарску представу којом би приказали како изгледа живот жабе млађој групи деце. Рад на представи захтевао је осмишљавање сценографије и глумаца/луткица са нагласком на стварању ситуација које у највећој мери личе на стварне. На тај начин су ученици открили станиште жаба и њихове суседе. Како су представу повезали са представама бајки које су гледали у позоришту, открили су да у њиховој представи негативни ликови морају бити природни непријатељи жаба: рода, чапља... Након извођења завршне представе ученици су се вратили писању приче која је уједно била провера усвојености наученог.
У групи Пчелице ученици првог разреда су извели луткарску представу, а након неколико дана су им организовали квиз знања.