Канцеларија Уједињених нација за борбу против дроге и криминала ће у Републици Србији, у наредном периоду спроводити пилот програм – Вештине за адолесценцију.
Програм Вештине за адолесценцију је креиран уз помоћ адолесцената и базиран на раду са популацијом основних школа у старосној доби од 12-15 година. Програм обухвата следеће теме: злоупотреба дрога, превенција коришћења алкохола и дувана које се обрађују у основним школама кроз партиципаторно активне сесије током једне академске године. Програм је процењен и акредитован од стране Америчког Националног Института за болести зависности (National Institute on Drug Abuse – NIDA), као значајан материјал заснован на доказима усмерен ка превенцији употребе наркотика.
Ученици VII и VIII разреда и I разреда гимназије, ВОС Креативно перо, укључиће се у реализацију овог пилот програма. Координаторка учешћа Креативног пера је наша психолошкиња Снежана Опанковић.
Снежана је од 20. до 22. октобра присуствовала семинару Вештине за адолесценцију, на ком се упознала са основама пилот програма, стекла вештине примене програма у учионици и овладала стратегијом за подучавање социјалних и емотивних вештина.