Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala će u Republici Srbiji, u narednom periodu sprovoditi pilot program – Veštine za adolescenciju.
Program Veštine za adolescenciju je kreiran uz pomoć adolescenata i baziran na radu sa populacijom osnovnih škola u starosnoj dobi od 12-15 godina. Program obuhvata sledeće teme: zloupotreba droga, prevencija korišćenja alkohola i duvana koje se obrađuju u osnovnim školama kroz participatorno aktivne sesije tokom jedne akademske godine. Program je procenjen i akreditovan od strane Američkog Nacionalnog Instituta za bolesti zavisnosti (National Institute on Drug Abuse – NIDA), kao značajan materijal zasnovan na dokazima usmeren ka prevenciji upotrebe narkotika.
Učenici VII i VIII razreda i I razreda gimnazije, VOS Kreativno pero, uključiće se u realizaciju ovog pilot programa. Koordinatorka učešća Kreativnog pera je naša psihološkinja Snežana Opanković.
Snežana je od 20. do 22. oktobra prisustvovala seminaru Veštine za adolescenciju, na kom se upoznala sa osnovama pilot programa, stekla veštine primene programa u učionici i ovladala strategijom za podučavanje socijalnih i emotivnih veština.