Чекпоинт Кембриџ тестови осмишљени су на начин да на крају једног циклуса оцене знање ученика. Дају вредне информације о стеченом знању код ученика-ца пре преласка на следећи ниво школовања.

Тестови се праве у Кембриџу и обезбеђују школама екстерну интернационалну контролу постигнућа ученика-ца.
Сваки ученик-ца добија извештај о постигнућима, а школа и родитељи детаљне информације које пружају додатно поверење у овакву врсту провере знања.

Просечни резултати у области МАТЕМАТИКА, за Креативно перо су следећи:
 
Руковање подацима = 4.3 (врло добро)
Бројеви = 5.7  (одлично)
Геометрија и мерење = 5.1  (одлично)
Математика (просек) = 5.2  (одлично)
Алгебра = 5.1  (одлично)
 
Просечни резултати у области ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ, за Креативно перо су следећи:
 
Примењене науке (опште) = 5.7 (одлично)
Биологија = 4.7 (врло добро)
Хемија = 6.0  (одлично)
Физика = 6.0  (одлично)
Научни упит = 5.1  (одлично)
 
Резултати на скали Чекпоинт Кембриџ су од 0.0 (најнижи ниво способности) до 6.0 (највиши ниво способности).