Čekpoint Kembridž testovi osmišljeni su na način da na kraju jednog ciklusa ocene znanje učenika. Daju vredne informacije o stečenom znanju kod učenika-ca pre prelaska na sledeći nivo školovanja.

Testovi se prave u Kembridžu i obezbeđuju školama eksternu internacionalnu kontrolu postignuća učenika-ca.
Svaki učenik-ca dobija izveštaj o postignućima, a škola i roditelji detaljne informacije koje pružaju dodatno poverenje u ovakvu vrstu provere znanja.

Prosečni rezultati u oblasti MATEMATIKA, za Kreativno pero su sledeći:
 
Rukovanje podacima = 4.3 (vrlo dobro)
Brojevi = 5.7  (odlično)
Geometrija i merenje = 5.1  (odlično)
Matematika (prosek) = 5.2  (odlično)
Algebra = 5.1  (odlično)
 
Prosečni rezultati u oblasti PRIMENjENE NAUKE, za Kreativno pero su sledeći:
 
Primenjene nauke (opšte) = 5.7 (odlično)
Biologija = 4.7 (vrlo dobro)
Hemija = 6.0  (odlično)
Fizika = 6.0  (odlično)
Naučni upit = 5.1  (odlično)
 
Rezultati na skali Čekpoint Kembridž su od 0.0 (najniži nivo sposobnosti) do 6.0 (najviši nivo sposobnosti).