Позивамо Вас да посетите сајт Васпитно-образовног система „Креативно перо”. „Креативно перо” је целовит систем који се састоји од предшколске установе (за децу узраста од две и по године до поласка у школу), основне школе и гимназије општег типа која је у оснивању.