Pozivamo Vas da posetite sajt Vaspitno-obrazovnog sistema „Kreativno pero”. „Kreativno pero” je celovit sistem koji se sastoji od predškolske ustanove (za decu uzrasta od dve i po godine do polaska u školu), osnovne škole i gimnazije opšteg tipa koja je u osnivanju.